Bratislavská 75, 010 01 Žilina  + tel: 041/ 7632 449, 0905 266 157

e-mail: posdisplaysk@gmail.com , posdisplaygrafik@gmail.com
 
IČO: 31638686
DIČ: 2020446780
IČ DPH: SK2020446780
 
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.2942/L