Obojstranná

V našom výrobnom programe sú svetelné reklamy rozdelené na exteriérové a interiérové.

Exteriérové - môžu byť jednostranné alebo obojstranné.

Obojstranné svetelné reklamy - vystupujú do priestoru. Na stenu sú montované cez bočný rám na ktorom sú uchytávacie konzoly.

Šírka profilov pri svetelných reklamách môže byť 100mm, 140 mm , 170mm, 250 mm .

V našom výrobnom programe je široká škála svetelných reklám. Sú to klasické svetelné panely, 3D svetelné nápisy, nasvetľovacie profily, svetelné krabicové písmená, logá, a veľkorozmerné svetelné reklamy. Zdrojom svetla môžu byť neónové trubice, alebo LED diódy.