Festival

Festival je interiérový a exteriérový vlajkový systém. Vlajkové pútače oživujú priestor, pútajú pohľad a umožňujú miesto na reklamu a žiadne obchodné či nákupné centrum, výstavná hala či iné multifunkčné priestory bez nich nie sú kompletné.