C-Fix

Orientačný systém - smerové tabule na označenie ulíc.