Ochrana pre ochorením COVID 19

 
Vyrábame:
  • Ochranné štíty do prevádzok vyrobené z číreho akrylátu podľa požiadaviek zákazníka.
  • Stojany s dávkovačmi dezinfekcie rúk s možnosťou napráškovania stojana ľubovoľnou farbou podľa vzorkovníka RAL.