Ceny sa vypracujú na základe konkrétnej požiadavky zákazníka.